top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

1. Budowa wymienników ciepła

2. Klasyfikacja wymienników ciepła

Wymienniki ciepła można klasyfikować według różnych kryteriów. Jednym z nich jest podział ze względu na stan skupienia nośników ciepła:

 • ciecz- ciecz, 

 • gaz- ciecz, 

 • ciecz- gaz, 

 • gaz-gaz

Mogą być to wymienniki, przykładowo:

 • woda-woda,

 • woda - wodny roztwór glikolu,

 • para- woda,

 • woda - powietrze, 

 • spaliny- woda, itd.

Ze względu na pojemność wodną wymiennika rozróżniamy:

 • wymienniki pojemnościowe, 

 • wymienniki przepływowe.

Wymienniki przepływowe możemy podzielić na:

 • wymienniki płytowe (lutowane lub skręcane)

 • Wymienniki płaszczowo-rurowe, czyli wymienniki typu JAD.

Nowoczesne płytowe wymienniki ciepła charakteryzuje wysoka efektywność wymiany ciepła na jednostkę masy, znacznie wyższa niż rozwiązania stosowane w Polsce w latach 70.

3. Zasada działania wymiany ciepła

Skręcany budowa.jpg
bottom of page